bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Umowy podpisane w 2015 roku

W 2015 roku Stowarzyszenie podpisało następujące umowy i realizowało zlecone zamówienia:

  • umowa z Fundacją Rozwoju Edukacji – Narodową Agencją Programu „ERASMUS+”, dotacja w wysokości 16 020,00 EUR na realizację zadania pn.: „Alarm for Subcarpathian Biodiversity”, umowa nr 2014-3-PL01-KA105-013516 z dnia 20.02.2015
  • umowa z Fundacją Rozwoju Edukacji – Narodową Agencją Programu „ERASMUS+”, dotacja w wysokości 14 872,50 EUR na realizację zadania pn.: „Wildlife in the town”, umowa nr 2015-1-PL01-KA105-014015 z dnia 20.02.2015
  • umowa z Fundacją Rozwoju Edukacji – Narodową Agencją Programu „ERASMUS+”, dotacja w wysokości 25 571,50 EUR na realizację zadania pn.: „Learn to Empowe”, umowa nr 2015-1-PL01-KA105-014340 z dnia 25.06.2015
  • umowa z Województwem Podkarpackim, zamówienie publiczne w wysokości 17 900,00 PLN na realizację zadania pn.: „Przeprowadzenie akcji konkursu plastycznego na opracowanie logo symbolizujące jakość powietrza”, umowa nr OS-I.7011.3.7.2015 z dnia 30.09.2015
  • umowa z Powiatem Lubaczowskim, zadanie zlecone w wysokości 7 000,00 PLN na realizację zadania pn.: I Piknik ekologiczny pn. Zamień Odpady na drzewa” umowa z dnia 12.10.2015
  • umowa z Województwem Podkarpackim, dotacja w wysokości 7 000,00 PLN na realizację zadania pn.: „Razem chrońmy nasze powietrze – III edycja”, umowa nr OS-I.616.1.2015 z dnia 23.10.2015
  • umowa z Województwem Podkarpackim, zamówienie publiczne w wysokości 14 000,00 PLN na realizację kampanii edukacyjnej „Naładowani ekologią”, umowa nr OS-I.616.1.2015 z dnia 20.11.2015
  • umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, dotacja w wysokości 49 999,88 PLN na realizację zadania pn.: „Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia”, umowa nr 372/2015/EE/R/D z dnia 11.12.2015


Opublikował: Sławomir Uchman
Publikacja dnia: 31.01.2016
Podpisał: Katarzyna Ruszała
Dokument z dnia: 31.01.2016
Dokument oglądany razy: 472