bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Konkurs plastyczny na wykonanie projektu loga BAZY WIEDZY OZE

10.12.2018

W dniu 7 grudnia 2018 zako?czy? si? konkurs plastyczny na wykonanie projektu loga BAZY WIEDZY OZE. Organizatorem konkursu by?o Województwo Podkarpackie. W ramach konkursu dla uczniów szkó? ?rednich z?o?ono 78 prac. Czteroosobowe Jury pod przewodnictwem artysty plastyka Bogus?awa Tomczaka jednog?o?nie uzna?o, ?e nagrod? g?ówna (laptop warto?ci 2500 z?) i dyplom za zajecie pierwszego miejsca otrzymuje Sylwia ?ywiec z Zespo?u Szkó? Technicznych w Rzeszowie, dwie nagrody warto?ci po 500 z? (aparaty fotograficzne) i dyplomy za zaj?cie drugiego miejsca otrzymaj? Bartosz Pelc z Zespo?u Szkó? Technicznych w Rzeszowie oraz Karolina Barylak z Zespo?u Szkó? Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jaros?awiu.
Jury zdecydowa?o, ?e dyplomy za wyró?niaj?cy si? udzia? w konkursie oraz nagrody pocieszenia (m.in. kubki termiczne, pami?? zewn?trzn? do komputerów, mikrolampki, bawe?niane torby eko i opaski odblaskowe) otrzymaj?: Anatol ?roda, Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi w Tarnobrzegu, Ewelina Dzimira -Zespó? Szkó? Ekonomicznych w Rzeszowie, Bryan Gurdziel - Akademickie Liceum Ogólnokszta?c?ce w Rzeszowie, Mateusz Worosz - Zespó? Szkó? Ekonomicznych w Rzeszowie, Marcin Jachym - I Liceum Ogólnokszta?c?ce w Rzeszowie, Gabriela Bieniek -Zespó? Szkó? Technicznych w Rzeszowie.

Opublikował: S?awomir Uchman
Publikacja dnia: 10.12.2018

Dokument oglądany razy: 84
« inne aktualności